Wat is Positief Leiderschap nu eigenlijk?

Positief leiderschap is de toepassing van de positieve psychologie op leiderschap in organisaties. Doordat de leidinggevende onder meer stuurt op de sterke kanten van zijn medewerkers en hen stimuleert om optimistisch te zijn en samen te werken, creëert hij een positieve werkomgeving waarin buitengewone prestaties behaald worden. Positief leiderschap richt zich op ‘positive deviance’ in organisaties: wat maakt dat mensen positief afwijken van de norm en wat kan je daar van leren?

Het resultaat

Allereerst antwoord op de vraag waarom moet iedere organisatie positief leiderschap toepassen? Positief leiderschap is een praktische toolbox, gebaseerd op de wetenschappelijke principes van positieve psychologie, waarmee managers de betrokkenheid van medewerkers kunnen vergroten.

Managers zijn tot wel 70% verantwoordelijk voor de betrokkenheid van medewerkers (Bron). En betrokken medewerkers leveren betere resultaten. Organisaties met betrokken medewerkers hebben:

 • 27% minder ziekteverzuim

 • 18% hogere productiviteit

 • 12% hogere kwaliteit van werk

 • 69% lager personeelsverloop

 • 12% meer winst

En dat is slechts het begin. Recente onderzoeken geven ook aan dat de creativiteit en innovatie kracht van medewerkers omhoog gaat, medewerkers flexibeler zijn en ze hebben minder ongevallen op het werk. En er zijn nog veel meer voordelen.

Positieve psychologie en de toepassing in leiderschap hebben dus een directe correlatie met de resultaten van je organisatie. Met andere woorden:

“I use positive psychology in my organisation because the research Shows that it works. If the research showed that yelling at my employees worked better, I would do that instead.” - Don Clifton, Former CEO, Gallup Organisation

Oorsprong

Kim Cameron heeft vier pijlers met bijbehorende strategieën benoemd om positief leiderschap binnen organisaties te kunnen realiseren en daarmee een positieve stimulerende cultuur.

 1. Positief klimaat
  Een positief leider creëert een positief werkklimaat waar informatie vanuit vertrouwen vrij met elkaar wordt gedeeld. Teamleden hebben oog voor elkaar en goede zelfzorg is vanzelfsprekend. Teamleden worden ingezet op hun kwaliteiten en op wat zij graag willen leren (latent talent). De teamleden werken vanuit een groei mindset. Dat wil zoveel zeggen dat men ‘fouten maken’ ziet als een vanzelfsprekend onderdeel van het leren in plaats van als een teken van zwakte. Dit maakt dat er een veilige sfeer is onderling, om nieuwe dingen uit te proberen. Doordat men meer durft uit te proberen is er snellere groei en ontwikkeling mogelijk. Er wordt ingezet op een hoge standaard waar teamleden zich positief bij uitgedaagd voelen. Daarbij is er bewuste aandacht voor wat er allemaal al goed gaat en worden successen gevierd. Deze sfeer zorgt voor (bewezen) hoge prestaties.

  The effective executive makes strength productive. He knows that one cannot build on weakness. To achieve results, one has to use all the available strengths — the strengths of associates, the strengths of the superior, and one's own strengths. (Peter Drucker, The Effective Executive)

 2. Positieve relaties
  Een positief leider maakt positieve relaties mogelijk. Dit doet hij door vanuit vertrouwen in anderen samen te werken en zelf positieve relaties aan te gaan. Door positieve interacties binnen het team te stimuleren en door bewust aan positieve ‘energienetwerken’ te bouwen binnen organisaties en deze te onderhouden, draagt hij hier aan bij. Een basis vraag is: geéf je een ander energie? Of kost je energie? Medewerkers die veel collega’s energie geven noemt Kim Cameron ‘positive energizers’. Een energienetwerk plaatst mensen die anderen veel energie geven op invloedrijke functies en rollen. Mensen die in de balans als ‘negative energizers’ naar voren komen, kosten de organisatie daadwerkelijk ook geld. Daar wordt het gesprek mee aangegaan en om te onderzoeken wat nodig is om in een positieve sfeer te komen met anderen.

 3. Positieve communicatie
  Positieve communicatie betekent de uitwisseling van bevestigende en ondersteunde taal in plaats van negatieve en kritische taal. Complimenten worden veelvuldig gemaakt, waardering regelmatig uitgesproken. Deze taal betreft ook de manier waarop teamleden met zichzelf praten (self narrative). Er wordt (vanuit een groeimindset) ook constructief feedback gegeven aan elkaar, omdat men weet dat je daardoor samen beter wordt. Een positief leider beheerst deze wijze van communiceren, geeft zelf het goede voorbeeld, spreekt zijn waardering regelmatig uit en moedigt positieve uitwisseling tussen de teamleden aan.

 4. Positieve zingeving
  Positieve zingeving betekent dat mensen met hun werk een wezenlijk doel nastreven en werk doen dat voor hen van persoonlijke waarde is. Ze herkennen het belang van hun bijdrage aan het doel van de organisatie. Een positief leider kent het belang van de verschillende rollen en functies voor de organisatie en benoemt dit ook regelmatig. Teamleden kennen hun persoonlijke en werkgerelateerde waarden en doen werk dat hiermee op één lijn ligt. Een positief leider daagt haar teamleden uit om hier ook verantwoordelijkheid in te nemen en creëert de context waarbinnen het ‘werken naar je waarden’ mogelijk is.

Praktische toepassing

Inmiddels hebben wij verschillende tools ontwikkeld waarmee iedere manager zelf aan de slag kan gaan met een aantal kern principes voor Positief leiderschap. Een aantal voorbeelden:

 1. Allereerst de online cursus positief feedback geven! Want we weten het allemaal: goed feedback geven is belangrijk om prettig met elkaar te kunnen blijven werken.

 2. Het positief persona canvas waarmee je op een sprankelende en leuke manier kan starten met positieve feedback geven in je team:

 3. Het waardenspel wat je zowel fysiek als digitaal kan inzetten om op een leuke manier het gesprek aan te gaan over de normen en waarden van je team. Wil je als eerste toegang tot de digitale versie van dit spel laat dan een reactie achter:

  Leave a comment

Maar er zijn nog veel meer manieren waarop positief leiderschap ontwikkeld kan worden in uw organisatie. Ook weten hoe? Maak dan nu een afspraak voor een digitaal kennismaking gesprek via: office@sprankelenco.com